WIZUALIZACJA 3D / ANIMACJA 3D
Wizualizacja al. Wojska Polskiego w Olsztynie.
Animacja została wykonana dla ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o.