Animacja 3D i rendery produktowe wolnostojących systemów fotowoltaicznych

Rendery produktowe oraz animacja 3D prezentująca wolnostojące systemy fotowoltaiczne produkowane przez firmę Corab. Zlecenie obejmowało optymalizację modelu 3D otrzymanego od klienta, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie render animacji 3D dla każdego produktu oraz kilku renderów produktowych.

Zakres prac

  • Optymalizacja modeli 3D systemów fotowoltaicznych
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Wykonanie renderów produktów
  • Animacja montażu każdego systemu
  • Render animacji
  • Postprodukcja (korekcja kolorów)
Projekt

Animacja 3D i rendery produktowe wolnostojących systemów fotowoltaicznych

Klient

Corab sp. z o. o

Kategoria projektu

Animacja 3D, Wizualizacja 3D, rendery produktu

System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe
System fotowoltaiczny rendery produktowe