Animacja 3D i rendery produktowe systemu Carport

Rendery produktowe oraz animacja 3D prezentująca system Carport produkowany przez firmę Corab. Zlecenie obejmowało optymalizację modelu 3D otrzymanego od klienta, zakup modelu samochodu, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie render animacji 3D oraz kilku renderów produktowych.

System Carport jest to wiata samochodowa z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi. Występuje w wariantach ze stanowiskami na jeden lub na dwa samochody oraz rozbudowy o kolejne moduły

Zakres prac

  • Optymalizacja modelu 3D systemu Carport
  • Optymalizacja i niezbędne przerobienie zakupionego modelu 3D samochodu
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Wykonanie renderów produktu
  • Animacja ujęcia
  • Render animacji
  • Postprodukcja (korekcja kolorów)
Projekt

Animacja 3D i rendery produktu systemu Carport

Klient

Corab sp. z o. o

Kategoria projektu

Animacja 3D, Wizualizacja 3D, rendery produktowe

Render produktu Carport
Render produktu Carport
Render produktu Carport
Render produktu Carport