Film technologiczny / Animacja 3D
Przyzagrodowa biogazownia rolnicza – Film opisujący działanie przyzagrodowej biogazownii rolniczej wykonany dla Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na potrzeby animacji wykonaliśmy trójwymiarowy model całej instalacji na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta. Oprócz modelowania zlecenie obejmowało teksturowanie, animację, rendering, postprodukcję i montaż filmu. Scenariusz został opracowany we współpracy z klientem.
Zlecenie zrealizowane dla Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.