Przenośniki łańcuchowe – Rendery produktowe oraz animacje 3D

Współpraca z firmą Wenglorz zaowocowała serią renderów produktowych oraz animacji 3D przedstawiających katalog produktów tej firmy. Tutaj prezentujemy przenośniki łańcuchowe – ich rendery ogólne, przekroje oraz krótkie animacje 3D pokazujące zasadę działania urządzeń.

Zlecenie obejmowało optymalizację oraz niezbędne przerobienie modelu 3D otrzymanego od klienta, wykonanie materiałów, oświetlenia oraz stworzenie finalnych renderów. Przy animacjach niezbędna była symulacja materiału sypkiego przenoszonego przez urządzenie.

Przenośnik łańcuchowy (redler) ma zastosowanie w rolnictwie oraz w przemyśle i jest to urządzenie przeznaczone do poziomego transportu materiałów sypkich.

Zakres prac

  • Optymalizacja modeli 3D przenośników łańcuchowych.
  • Wykonanie materiałów.
  • Oświetlenie sceny.
  • Wykonanie renderów statycznych.
  • Symulacja materiału sypkiego.
  • Render animacji.
  • Postprodukcja (korekcja kolorów).

Animacja 3D to najmłodsza i najdoskonalsza córka fotografii oraz wideo.

Idealna, aby zaprezentować produkt, jego działanie, montaż, proces technologiczny, narzędzia i maszyny w ruchu. Pokazać pomysł w atrakcyjnej i nowoczesnej formie, aby stał się czytelny i jednocześnie przekonujący. Animacje 3D produktów i urządzeń angażują uwagę widza i pozwalają w krótkim czasie przedstawić ich wszystkie atuty.

Zobacz nasze animacje 3D
Projekt

Przenośniki łańcuchowe – Rendery produktowe oraz animacje 3D

Klient

Wenglorz Sp. z o.o. Sp.k.

Kategoria projektu

Animacja 3D, Wizualizacja 3D, Rendery produktowe