Delaval Optimat Master Animacja 3D

Animacja 3D wykonana na zlecenie firmy DeLaval. Animacja pokazuje system automatycznego żywienia zwierząt Optimat Master. Zlecenie obejmowało optymalizację modelu 3D otrzymanego od klienta, zakup modeli krów, sieczkarni, kukurydzy oraz ich dostosowanie do potrzeb animacji. Wykonanie rigów krów, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie render animacji 3D oraz postprodukcję – dołożenie animowanych napisów (tzw. call-outów), ikon, strzałek, symulacji mieszania paszy itd.

Animacja powstała we współpracy z firmą Auris Media Group.

Zakres prac

  • Optymalizacja modeli 3D elementów systemu
  • Optymalizacja i niezbędne przerobienie zakupionych modeli krów, kukurydzy, sieczkarni itd.
  • Wykonanie modelu obory wraz z otoczeniem
  • Wykonanie rigu krów
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Render animacji w rozdzielczości 720p
  • Postprodukcja (montaż, dołożenie napisów itp.)
Projekt

Animacja 3D przedstawiająca rozwiązanie Delaval Optimat Master

Klient

DeLaval

Kategoria projektu

Animacja 3D, Wizualizacja 3D, Animacje techniczne 3D