Animacja 3D systemu Comfort Control firmy DeLaval

Dla firmy DeLaval wykonaliśmy animację 3D przedstawiającą główne funkcje oraz działanie systemu kontrolerów zgarniaczy gnojowicy. Zlecenie obejmowało optymalizację modelu 3D otrzymanego od klienta, zakup modeli krów, obory oraz ich dostosowanie do potrzeb animacji. Wykonanie rigów krów, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie render animacji 3D oraz postprodukcję.

Zakres prac

  • Optymalizacja modeli 3D elementów systemu
  • Optymalizacja i niezbędne przerobienie zakupionego modelu 3D obory oraz krów
  • Wykonanie rigu krów
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Render animacji
  • Postprodukcja (montaż, dołożenie napisów itp.)
Projekt

Animacja 3D systemu Comfort Control

Klient

DeLaval Operations Sp. z o.o.

Kategoria projektu

Animacja 3D, wizualizacja 3D, Animacje techniczne 3D