Biorafineria lignocelulozowa – Animacja techniczna 3D

Animacja techniczna 3D opisująca działanie biorafinerii lignocelulozowaej wykonana dla Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na potrzeby animacji 3D wykonaliśmy trójwymiarowy model całej instalacji na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta oraz wizji lokalnej, budynek oraz otoczenie biorafinerii. Modele 3D sieczkarni oraz traktora zostały zakupione. Oprócz modelowania zlecenie obejmowało teksturowanie, animację, rendering, postprodukcję i montaż filmu. Scenariusz został opracowany we współpracy z klientem.

Biorafineria lignocelulozowa jest instalacją do wytwarzania bioetanolu II generacji z masy lignocelulozowej. Proces technologiczny składa się z czterech etapów:

 • obróbka wstępną surowca
 • hydroliza enzymatyczną
 • fermentacja
 • destylacja powstałego produktu

Surowcem wykorzystywanym w biorafinerii jest biomasa lignocelulozowa. Produktami biorafinerii są biopaliwa, bioenergia oraz szereg innych bioproduktów.

Zakres prac

 • Napisanie scenariusza we współpracy z klientem
 • Wykonanie modelu 3D biorafinerii
 • Zakup oraz optymalizacja pozostałych modeli
 • Wykonanie materiałów
 • Oświetlenie sceny
 • Animacja poszczególnych ujęć
 • Render animacji
 • Postprodukcja (montaż, dołożenie napisów itp.)
Projekt

Biorafineria lignocelulozowa – Animacja techniczna 3D

Klient

Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kategoria projektu

Animacja techniczna 3D, Wizualizacja 3D, Animacje 3D