FILM TECHNOLOGICZNY
Biorafineria lignocelulozowa.
Animacja 3D przedstawiająca działanie biorafinerii lignocelulozowej.Na potrzeby animacji wykonaliśmy trójwymiarowy model całej instalacji na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta. Oprócz modelowania zlecenie obejmowało teksturowanie, animację, rendering, postprodukcję i montaż filmu. Scenariusz został opracowany we współpracy z klientem.
Zlecenie zrealizowane dla Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.