FILM TECHNOLOGICZNY / ANIMACJA 3D
Film animowany opisujący działanie instalacji do pozyskiwania i przetwarzania biomasy. Na potrzeby animacji wykonaliśmy trójwymiarowy model całej instalacji na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta. Oprócz modelowania zlecenie obejmowało teksturowanie, animację, rendering, postprodukcję i montaż filmu.
Zlecenie zrealizowane dla Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.