Animacja techniczna 3D FOXDLT

Animacja techniczna 3D wykonana dla filmy Fox Fittings. Animacja przedstawia produkt FOXDLT. Jest to urządzenie do nawiercania rurociągów pod ciśnieniem. Zlecenie obejmowało zakup modelu 3D fabryki, jego przerobienie, wykonanie materiałów itd. Następnie zoptymalizowaliśmy otrzymany od klienta model produktu i wykonaliśmy jego materiały i tekstury. Całość została oświetlona oraz wyrenderowana w silniku V-Ray. Wyzwaniem było ujęcie wody przekształcającej się z bystrego strumienia w kształt rury gdzie niezbędne było wykonanie symulacji wody.

Po animacji wszystkich ujęć wyrenderowaliśmy całość w rozdzielczości Full HD, dołożyliśmy animowane napisy oraz zmontowaliśmy całość.

Urządzenie FOXDLT służy do nawiercania rurociągów pod ciśnieniem. Nawiercanie pod ciśnieniem pozwala na podłączanie nowych rurociągów bez konieczności zatrzymywania dostępu do wody bądź gazu.

Zakres prac

  • Optymalizacja modelu 3D produktu
  • Optymalizacja i niezbędne przerobienie zakupionego modelu 3D fabryki
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Symulacja wody
  • Render animacji
  • Postprodukcja (montaż, dołożenie napisów itp.)
Projekt

Animacja techniczna 3D urządzenia FOXDLT

Klient

FOX FITTINGS sp. z o.o. sp.k

Kategoria projektu

Animacja 3D, Animacja techniczna 3D, Wizualizacja 3D, Rendery produktowe