Animacja medyczna 3D – Przezskórna laserowa dekompresja dysku

Dla firmy METRUM CRYOFLEX wykonaliśmy animację 3D przedstawiającą zabieg PLDD – Przezskórnej Laserowej Dekompresji Dysku.  Zlecenie obejmowało wykonanie modelu postaci, zakupienie i niezbędne przerobienie modelu 3D kręgosłupa, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie animację zabiegu oraz render całości w rozdzielczości Full HD.

Przezskórna laserowa dekompresja dysku (PLDD) to minimalnie inwazyjna metoda leczenia przepukliny dysku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Emisja promieniowania laserowego powoduje dekompresję dysku i zmniejszenie ciśnienia śróddyskowego. Odparowaniu ulega niewielka ilość jądra miażdżystego

Zabieg wykonywany jest laserem SWING 15 firmy Metrum Cryoflex. Laser SWING to najbardziej zaawansowane i uniwersalne narzędzie tego typu dostępne na polskim rynku.

Zakres prac

  • Wykonanie modelu 3D postaci, fotela zabiegowego
  • Optymalizacja i niezbędne przerobienie zakupionego modelu 3D kręgosłupa
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Render animacji
Projekt

Animacja medyczna 3D – Przezskórna Laserowa Dekompresja Dysku

Klient

METRUM CRYOFLEX

Kategoria projektu

Animacja 3D, Animacje medyczne 3D