Animacja 3D żaluzji drewnianych E-Wooden Blinds

Na zlecenie firmy Karnix wykonaliśmy animację 3D żaluzji drewnianych E-Wooden Blinds. Zlecenie obejmowało wykonani emodelu 3D żaluzji, zakup modelu apartamentu, zamontowanie w nim żaluzji, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie render animacji 3D oraz postprodukcję.

Zakres prac

  • Wykonanie modelu 3D żaluzji
  • Optymalizacja i niezbędne przerobienie zakupionego modelu 3D apartamentu
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Render animacji
  • Postprodukcja
Projekt

Animacja 3D żaluzji drewnianych E-Wooden Blinds

Klient

Karnix

Kategoria projektu

Animacja 3D, Wizualizacja 3D