Animacja 3D przyzagrodowej biogazowani rolniczej

Animacja 3D opisująca działanie przyzagrodowej biogazowni rolniczej wykonany dla Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na potrzeby animacji 3D wykonaliśmy trójwymiarowy model całej instalacji na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta, budynek oraz otoczenie biogazowni. Modele 3D sieczkarni, kukurydzy oraz traktora zostały zakupione. Oprócz modelowania zlecenie obejmowało teksturowanie, animację, rendering, postprodukcję i montaż filmu. Scenariusz został opracowany we współpracy z klientem.

Animacja pokazuje cały proces pozyskiwania energii z biogazu. Od wzrostu i zbieranie roślin energetycznych (w tym przypadku kukurydzy) po ich składowanie oraz kiszenie. Następnie substrat jest transportowany do komór fermentacyjnych w których produkowany jest biogaz. Dodatkowo w animacji pokazujemy między innymi pozyskiwanie i transport gnojowicy, odsiarczanie biogazu, panele fotowoltaiczne , sterownię biogazowni, spalanie biogazu. Zapraszamy do oglądania!

Zakres prac

  • Napisanie scenariusza we współpracy z klientem
  • Wykonanie modelu 3D biogazowni
  • Zakup oraz optymalizacja pozostałych modeli
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Render animacji
  • Postprodukcja (montaż, dołożenie napisów itp.)
Projekt

Animacja 3D przyzagrodowej biogazowni rolniczej

Klient

Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kategoria projektu

Animacja 3D, Wizualizacja 3D, Animacje techniczne