Animacja 3D montażu klamki niezintegrowanej

Dla firmy AXA Stenman wykonaliśmy animację 3D przedstawiającą instrukcję montażu klamki niezintegrowanej przy pomocy broka. Zlecenie obejmowało optymalizację modelu 3D klamki, wykonanie materiałów i oświetlenia. Następnie render animacji 3D, dołożenie napisów i montaż.

Zakres prac

  • Optymalizacja modelu 3D klamki
  • Wykonanie materiałów
  • Oświetlenie sceny
  • Animacja poszczególnych ujęć
  • Render animacji
  • Postprodukcja (montaż, dołożenie napisów itp.)
Projekt

Animacja 3D montażu klamki niezintegrowanej

Klient

AXA Stenman

Kategoria projektu

Animacja 3D, Instrukcja montażu, Wizualizacja 3D, rendery produktowe