OPRAWA TV
LeksyKonik warmińsko-mazurski. Oprawa wykonana do cyklu 26 programów, które w bardzo przystępny, humorystyczny sposób objaśniały hasła charakterystyczne dla Warmii i Mazur.
Oprawa wykonana dla TVP Olsztyn.